th

⚡️ 12.12 Best Deal of The Year ลดสูงสุด 1,212.- ช้อปเลย

🛍️ sloggi 12.12 ซื้อครบ 2,000 ลด 20% ช้อปเลย

🛒 สินค้าราคาพิเศษลด 70%! ช้อปเลย

💣💥 BLACK FRIDAY SALE 25% ช้อปเลย

⚡️ 12.12 Best Deal of The Year

📌 ซื้อครบ 2,500 รับส่วนลด 500.-
📌 ซื้อครบ 4,500 รับส่วนลด 1,212.-
สมาชิก My Triumph ลดเพิ่ม 5% (ใส่โค้ด: MEM12)

ตั้งแต่ 01.12.2023 ถึง 13.12.2023

ช้อปเลย

🛍️ sloggi Double Lucky

*ซื้อสินค้า sloggi ครบ 2,000 ลด 20% (ใส่โค้ด: SL1212)
ระยะเวลาตั้งแต่ 01.12.2023 ถึง 13.12.2023

ช้อปเลย

🛒 สินค้าราคาพิเศษลด 70%!

สินค้าราคาพิเศษลดสูงสุด 70% ตลอดทั้งเดือน
*สินค้ามีจำนวนจำกัด
ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 01.11.2023 ถึง 30.11.2023

ช้อปเลย

💣💥 BLACK FRIDAY SALE

ซื้อครบ 2,000 ลด 20%
ซื้อครบ 5,000 ลด 25%
สมาชิก My Triumph ลดเพิ่ม 5% (ใส่โค้ด: MEMBF)

ตั้งแต่ 21.11.2023 ถึง 30.11.2023

ช้อปเลย

เพิ่มสินค้าในตะกร้า

สินค้าที่คุณอาจจะชอบ

สี: 
ขนาด: 
จำนวน: 
ชำระเงิน ช้อปปิ้งต่อ
ชำระเงิน ช้อปปิ้งต่อ

สินค้าที่คุณอาจจะชอบ

บัญชีของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไทรอัมพ์ฯ ได้ป้องกันและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ.2019) (“PDAP”) กฎหมายการคุ้มครองสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของสภาพยุโรป (“GDPR”) และกฎหมายใด ๆ ที่ใช้เพื่อการ
คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ภายใต้การคุ้มครองสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังมีสิทธิคัดค้านกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายออนไลน์และเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีการกำหนดพื้นฐานไว้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมจากท่าน ที่ท่านมอบให้หรือที่เปิดเผยให้ จะถูกใช้หรือเปิดเผยโดยเรา โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจมุมมองและแนวทางการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้มีการนำไปใช้กับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านอาจมอบให้เราและข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ ทั้งนี้ การมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เราจะถือว่าท่านยินยอมในทุกเงื่อนไขและประกาศทั้งหมดในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หากท่านไม่ยินยอม โปรดอย่ามอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เรา

วิธีเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมได้จากหลากหลายวิธีดังต่อไปนี้

* เก็บข้อมูลโดยตรงเมื่อท่านมีการมอบรายละเอียดส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์ หรืออีเมล หรือการกรอกแบบฟอร์มของเรา

* จากบุคคลที่สาม อาทิ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ พันธมิตรทางธุรกิจหรือทางการค้าหรือตัวแทนของท่าน

* จากข้อมูลตามสื่อสาธารณะต่าง ๆ

* จากองค์กรระบุภายใต้หัวข้อ “เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน”

* จากบทสนทนากับสมาชิกในทีมของเรา

* จากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

* ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน ตอนที่ท่านทำการกรอกแบบฟอร์มอันเกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร และขั้นตอนการคัดเลือก และจากบุคคลรับรองที่ท่านเป็นผู้เสนอ

* ในบางครั้งกฎหมายอาจกำหนดให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง

การชำระเงินจะถูกเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยี SSL อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมิได้ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง แม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ก็มิอาจรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น การส่งผ่านข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของท่าน เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะใช้กระบวนการและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยแบบเข้มงวด เพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการโดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล จะถือว่าท่านยอมรับในขั้นตอนการเก็บรักษาและกระบวนการนี้ เราจะดำเนินการในทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยนี้

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแต่ละกฎหมายว่าด้วยระยะเวลาของการเก็บรักษาข้อมูล (อาทิ ระยะเวลาของการเก็บรักษาข้อมูลทางการค้าและภาษี) หลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว เราจะดำเนินการตามมาตรการเพื่อทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมาย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

* เพื่อประโยชน์ในการจัดหาสินค้าและบริการที่ท่านต้องการ

* เพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สิทธิพิเศษ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านอาจสนใจ

* เพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ

* เพื่อสร้างคำสั่งซื้อ ประวัติด้านธุรกรรม ข้อตกลงการขายสินค้าหรือบริการ บัญชี ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน

* เพื่อมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามซึ่งช่วยในการจัดหาสินค้าและบริการที่ท่านต้องการ อาทิ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

* เพื่อการดำเนินการด้านการจัดการ การตลาด การวางแผน การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหาย การจัดหา การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ การควบคุมคุณภาพ และการวิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดหาสินค้าและบริการโดยบริษัท ไทรอัมพ์ฯ และผู้ให้บริการ

* เพื่อพิจารณาและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

* เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งใด ๆ ซึ่งกำหนดโดยผู้ที่มีอำนาจ

* เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในบริษัท ไทรอัมพ์ฯ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน

การสมัครรับจดหมายข่าว

หากท่านยินยอมตามข้อตกลงนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งจดหมายข่าวอันมีข้อมูลเกี่ยวกับเราและผลิตภัณฑ์ของเราที่คุณอาจสนใจ เราอาจส่งจดหมายข่าวนี้ให้ท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางอีเมลหรือ SMS) หรือทางจดหมายหากท่านได้ระบุวิธีการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ เราจะพยายามใช้วิธีดังกล่าวเท่าที่ทำได้ ท่านสามารถขอถอนรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อโดยตอบกลับผ่านช่องทางที่ได้รับข้อมูลการสื่อสารดังกล่าว หรือโดยการติดต่อเรา (ตรวจสอบช่องทางการติดต่อที่ด้านล่าง) ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวผ่านทางอีเมล โดยคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของอีเมลติดต่อสื่อสารที่ได้รับ

เราจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดเพื่อจุดประสงค์ของการตลาดทางตรง เรามีการใช้งานผู้ให้บริการบุคคลที่สามในการดำเนินการและส่งจดหมายข่าว ผู้ให้บริการดังกล่าวดำเนินการโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะตัวแทนของเราและเป็นไปตามข้อปฏิบัติของเราเท่านั้น และเรายังคงความรับผิดชอบต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านภายใต้กฎหมายนี้

บัญชีและคำสั่งซื้อ

เรามีการเก็บข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะทำการสร้างบัญชีลูกค้าเพื่อใช้กับร้านบนหน้าเว็บไซต์หรือการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

* ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลลูกค้าของเราเมื่อท่านคลิก “ลงทะเบียน”

* หลังจากการลงทะเบียน ท่านจะได้รับการยืนยันแบบอัตโนมัติผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้สร้างบัญชี ท่านต้องเก็บข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและรหัสผ่านไว้เป็นความลับและห้ามส่งต่อให้ผู้ใดทั้งสิ้น

* เรามีการเก็บข้อมูลด้านธุรกรรมที่ดำเนินการบนหน้าเว็บไซต์และการจัดการคำสั่งซื้อ

การใช้บริการของผู้ให้บริการชำระเงิน

ข้อมูลบัตรเครดิตบางอย่างอาจถูกเก็บรักษาโดยบริษัท ไทรอัมพ์ฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการชำระเงิน หากท่านเลือกทำการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อใด ๆ ด้วยวิธีการอื่น อาทิ 2C2P, เพย์พาล (Paypal) ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นเพื่อดำเนินการสมัครหรือซื้อโดยตรงแก่ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการชำระเงิน บริษัทต่าง ๆ ที่เป็นผู้ดำเนินการโปรแกรมเหล่านี้มิได้ขึ้นกับบริษัท ไทรอัมพ์ฯ และมีนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่บริษัทนั้น ๆ กำหนด

คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้นหาและการซื้อสินค้าของผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และยังรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ และเส้นทางของผู้บริโภคในหน้าเว็บไซต์ของเรา คุกกี้บางส่วนที่มีการใช้งานจะถูกลบหลังสิ้นสุดเซสชันของเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่น การปิดเบราว์เซอร์ (คุกกี้ชั่วคราว หรือ Session Cookies) ทั้งนี้ คุกกี้อื่น ๆ จะยังถูกเก็บอยู่ที่ปลายทางของท่านและเรา หรือบริษัทพันธมิตรของเรา (คุกกี้ของบุคคลที่สาม) สามารถใช้จดจำเบราว์เซอร์ของท่านในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป (คุกกี้ที่มีกำหนดอายุ หรือ Persistent Cookies) หากมีการติดตั้งคุกกี้ ระบบจะสามารถเก็บและจัดการกับข้อมูลใช้แบบจำเพาะ อาทิ ข้อมูลเบราว์เซอร์และสถานที่ รวมไปถึงค่าหมายเลขประจำเครื่องตามความต้องการส่วนบุคคล คุกกี้ที่มีกำหนดอายุจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุกกี้ประเภทนั้น ๆ

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเว็บไซต์นั้น ๆ คุกกี้มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและช่วยในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของเรา ทั้งยังช่วยให้การค้นหาสะดวกยิ่งขึ้นและใช้งานง่ายขึ้นโดยไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์

คุกกี้เก็บข้อมูลอะไรบ้าง

คุกกี้บางประเภทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้นหาและการซื้อสินค้าในขณะที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เดิม และรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ และเส้นทางของผู้บริโภคบนหน้าเว็บไซต์ คุกกี้ที่เราใช้จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ที่อยู่ รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และอื่น ๆ

ใครเป็นผู้ใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บในคุกกี้

* ข้อมูลที่ถูกเก็บในคุกกี้จากเว็บไซต์ของเราจะถูกใช้โดยเราเท่านั้น เพื่อให้ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์บนหน้าเว็บไซต์

* บุคคลที่สามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในการทำแผนการตลาด เช่น Facebook, Google และ

* บุคคลที่สามผู้เผยแพร่โฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์ในฐานะตัวแทนของ บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

วิธีหลีกเลี่ยงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์

ท่านสามารถปฏิเสธการยอมรับ/จำกัด/ปิดกั้น หรือลบคุกกี้โดยการเปิดการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่านที่ใช้ปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากเลือกการตั้งค่านี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ได้ หากไม่ได้มีการปรับการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ ระบบจะปล่อยคุกกี้เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ แม้การตั้งค่าจะแตกต่างกันในแต่ละเบราว์เซอร์ แต่โดยทั่วไปแล้วคุกกี้จะถูกกำหนดค่าในเมนู “การตั้งค่า (Preferences)” หรือ “เครื่องมือ (Tools)”

ค้นหาวิธีการตั้งค่าแต่ละเบราว์เซอร์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

* Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

* Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

* Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

* Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

* Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

ขอแจ้งให้ทราบว่า การไม่ยอมรับคุกกี้อาจทำให้การปฏิบัติการบนเว็บไซต์ถูกจำกัด

การใช้บริการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์

เรามีการใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามในการส่งข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชทางเว็บเมื่อได้รับการยินยอมแบบชัดแจ้ง การแจ้งเตือนนี้รวมถึงการปรับปรุงเว็บไซต์และจุดประสงค์เพื่อการตลาดทางตรง

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติการ

การให้คำแนะนำเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมผ่านทางออนไลน์

ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา บริการให้คำแนะนำเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมผ่านทางออนไลน์ดำเนินการแบบเป็นส่วนตัวด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดขนาด หรือ Fit Specialist ที่มีประสบการณ์ เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการจัดหาขนาดที่เหมาะสมและข้อมูลผลิตภัณฑ์ เรามีการใช้บริการผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อทำการให้คำปรึกษาด้านการวัดขนาดผ่านทางออนไลน์ ผู้ให้บริการเหล่านี้จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติการ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อนัดหมายการวัดตัว

การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งต่อไปยังบริษัทในเครือของไทรอัมพ์ฯ และ/หรือผู้ให้บริการของไทรอัมพ์ฯ ทั้งในและนอกประเทศไทยผู้ซึ่งให้บริการจัดการ สนับสนุนและเก็บข้อมูล หรือช่วยเราเผยแพร่การติดต่อสื่อสารทางการตลาด

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรภายนอกของไทรอัมพ์ฯ สำหรับการใช้งานใด ๆ ที่ระบุไว้ใน "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะนี้จะจำกัดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน องค์กรเหล่านี้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ให้กับเรา รวมถึงบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบถามลูกค้า การให้คะแนนและคำวิจารณ์ การติดตามหนี้ การติดตั้ง บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม การตลาด การตลาดทางโทรศัพท์และการวิจัยทางการตลาดและการวิเคราะห์เว็บไซต์
ทุกมาตรการที่สมเหตุสมผลถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรเหล่านี้ผูกพันตามภาระหน้าที่ในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่

* พนักงาน ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการของเราปฏิบัติตามข้อตกลงที่เรามีต่อท่านในขอบเขตที่จำเป็นตามสมควร

* ที่ปรึกษาทางธุรกิจ รวมถึงนักกฎหมาย นักบัญชี หรือผู้ให้บริการมืออาชีพด้านอื่น ๆ ในขอบเขตที่จำเป็นตามสมควร

* ผู้จัดหาและบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เรามีความสัมพันธ์ทางการค้าด้วย เพื่อธุรกิจ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้อง

* บุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงใบสมัครของท่าน ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามซึ่งเรามีการทำข้อตกลงด้วย

* หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือมอบอำนาจ

การเปิดเผยข้อมูลในต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการและบุคคลที่สามในต่างประเทศ เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศจะไม่ละเมิดข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวซึ่งใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด โดยทั่วไปแล้วเราจะแจ้งให้ท่านทราบ (ก่อนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล) หากเราตั้งใจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านสามารถใช้สิทธิป้องกันการใช้งานข้างต้นด้วยการทำเครื่องหมายในช่องของแบบฟอร์มที่เราใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และท่านยังสามารถใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่เคยให้ไว้กับเรา หรือปรับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราได้ที่ th.queries@triumph.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในอนาคตจะถูกโพสต์ในหน้านี้และจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลตามความเหมาะสม

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราในประเทศไทยทางอีเมล th.queries@triumph.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในยุโรปทางอีเมล dpo@triumph.com